สุโขทัย

  • วัดพิพัฒน์มงคล” อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

    วัดพิพัฒน์มงคล” อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วัดที่เปี่ยมไปด้วยพุทธศิลป์อันงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ ปางมารวิชัย หนัก 9 กิโลกรัม และรัตนอุโบสถ พุทธวิหารลายคำ เจดีย์ อาคารสุวรรณหอคำหลวง ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอดีตราชธานีไทย

    Read More »
Close