วังน้ำเขียว

  • วังน้ำเขียว

    วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นมัสการ “พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล” สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และบรรจุพระอัฐิธาตุ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระมหาเจดีย์เป็นรูปทรงดอกบัว มีลำห้วยดอกบัวล้อมรอบสามด้าน www.unseentourthailand.comภาพ: พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล…ดูเพิ่มเติม  

    Read More »
Close