กรุงเทพ

  • พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สุดของงานสถาปัตยกรรมไทย

      การเดินทางมายังบริเวณท้องสนามหลวง    ในวันธรรมดาคนไม่มากสามารถนำรถส่วนตัวมาจอดบริเวณใกล้ๆได้      เราเลือกมาจอดที่วัดมหรรฌพาราม ชม.ละสิบบาท  ใกล้ๆกันก็มีที่จอดรถของศาลเจ้าพ่อเสือ สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมชมต้องผ่านจุดคัดกรอง 5 จุด คือ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) บริเวณท่าช้าง บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม ประเมินจำนวนคนที่จะเข้าร่วมนิทรรศการไว้วันละ…

    Read More »
Close