กดติดตาม ข่าวสารรถยนต์ เพียงกด Like ด้านล่างนี้


MotorTravelVolvo

สภาพรถvolvo xc90ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Volvo oncall

เจ้าของรถ Volvoxc 90  ขณะที่กำลังขับรถในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา   ห่างจากตัวเมืองประมาณ50กม  คนขับได้หลับในทำให้รถออกจากถนน แล้วตกลงข้างทางและชนเข้ากับต้นไม้รถ volvo xc90 ได้รับความเสียหายอย่างมาก   แต่คนขับสามารถออกจากรถโดยไม่มีรอยขีดข่วนหลังจากอุบัติเหตุ Volvo on Call ก็ได้รับข้อความเตือนจากรถยนต์และก็มาช่วยเหลือเขาได้ในระยะเวลาอันสั้น  เค้าได้กล่าวว่า

The Volvo Safety systems saved my life.”

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยโดย Volvo On Call

สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมน​นวล​และ​อัตโนมัติ​รวมถึง​การ​โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​เป็น​บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ที่​มี​ให้สำหรับ Volvo On Call จะส่ง​สัญญาณ​เตือน​เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​หรือ​ใน​กรณีฉุกเฉิน

สัญญาณ​เตือนอัตโนมัติ
เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​สั่ง​การ​ให้​ทำงาน เช่น เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทำงาน สัญญาณ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call โดยอัตโนมัติ   ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่

จากนั้น ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​กับ​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (เจ้าหน้าที่ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​ลาก​รถ เป็นต้น)
ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ​ได้ ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม
ใน​การ​แจ้งศูนย์บริการ Volvo On Call ใน​แบบ​แมนนวล:

กดปุ่ม SOS เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อ​โทร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การเจ็บป่วย​, ความ​เสี่ยง​จาก​ภายนอก​ที่​จะ​ทำ​ให้​เกิด​อันตราย​แก่​รถ​และ​ผู้โดยสาร เป็นต้น

Comments

comments


Close