กดติดตาม ข่าวสารรถยนต์ เพียงกด Like ด้านล่างนี้


MotorTravelลพบุรี

[email protected] “เขาวงพระจันทร์”  

“เขาวงพระจันทร์”  ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักจังหวัดลพบุรี บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น มีความยาว 1,680 เมตร และยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ขั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา

    สักการะรอยพระพุทธบาท นอกจากได้ชมธรรมชาติสวยงาม ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดแล้ว ไฮไลต์ของเขาวงพระจันทร์ก็คือ มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาผู้คนนิยมเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก แถมยังมีองค์เทพเจ้าสำคัญๆ หลายองค์ที่ชาวลพบุรีให้ความเคารพศรัทธา ได้แก่ องค์เทพเจ้ากวนอู องค์พระถังซัมจั๋งองค์เจ้าพ่อไต๋เสี่ย แม่นางประจันต์ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุที่หาดูได้ยาก

    พระปรางค์เชียงแสน อีกหนึ่งไฮไลต์ที่คุณสามารถมองเห็นมาแต่ไกล นั่นคือ พระใหญ่ “พระปรางค์เชียงแสน” ประดิษฐานอยู่ ณ กลางเขา ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เมตร สูง 75 เมตร ปัจจุบันยังสร้างไม่แล้วเสร็จ นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากหลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง จ.อ่างทอง

Comments

comments


Close